Eving Photography

Splošni pogoji poslovanja za storitve fotografiranja podjetja EVING, Eva Veber s.p.

 1. SPLOŠNO

1.1. Storitve fotografiranja podjetja EVING, Eva Veber s.p. so namenjene posameznikom, družinam, podjetjem in drugim organizacijam.

 1. CENIK

2.1. Cenik za storitve fotografiranja je objavljen na spletni strani podjetja EVING, Eva Veber s.p.

2.2. Cena storitve fotografiranja je določena glede na trajanje fotografiranja in obseg storitve. O končni ceni se stranka in podjetje dogovorita pred začetkom fotografiranja.

 1. NAROČILO in PLAČILO

3.1. Plačilo storitev fotografiranja se izvede po opravljenem fotografiranju in pred prejemom končnih obdelanih fotografij.

3.2. Naročilo fotografskih storitev je mogoče oddati pisno preko elektronske pošte info@foto-eving.si.

3.3. Način plačila je preko TRR nakazila na transakcijski račun podjetja EVING, Eva Veber s.p.

3.4. Stranka se z oddajo rezervacije za fotografiranje in nato z izvedeno storitvijo fotografiranja zaveže in strinja s sledečim:

 • Stranka se zaveda, da bodo fotografije obdelane z največjo skrbnostjo, vendar se lahko razlikujejo od slike v portfoliu ali drugih referencah na socialnih omrežjih.
 • Stranka se strinja, da bo fotografiranje izvedeno v skladu z navodili fotografa in da je končni izdelek odvisen od razpoložljivih svetlobnih pogojev, vremenskih razmer in drugih dejavnikov, ki so lahko izven nadzora fotografa.
 • Stranka se strinja, da bo plačala storitev fotografiranja, tudi če ni povsem zadovoljna s kvaliteto fotografij in da povračila kupnine niso možna.
 • Stranka se zaveda, da kljub temu, da se fotograf zaveže, da bo zagotovil kakovostne fotografije, se ne moremo vedno popolnoma izogniti napakam ali nesrečam, ki lahko vplivajo na kakovost posnetkov. Stranka sprejema tveganje za takšne okoliščine.
 • Fotograf se zaveže, da bo rešil morebitne probleme v okviru svojih zmogljivosti, vendar ne prevzema odgovornosti za subjektivna mnenja strank o kakovosti fotografij.
 • Stranka se zaveže, da bo plačala za fotografije, ki so bile posnete in obdelane, ne glede na to, ali so bile objavljene na spletni strani fotografa ali ne.
 • Stranka razume, da so fotografije intelektualna lastnina fotografa in da jih ni dovoljeno kopirati ali uporabljati brez pisnega dovoljenja fotografa.
 • Fotograf ima pravico uporabiti posnetke v svojem portfoliu, na spletni strani in na socialnih omrežjih kot del svojih marketinških dejavnosti po pisni privolitvi stranke preko e-pošte.
 1. ODPOVED TERMINSKEGA FOTOGRAFIRANJA

4.1. V primeru odpovedi terminskega fotografiranja mora stranka obvestiti podjetje EVING najmanj 48 ur pred dogovorjenim terminom.

4.2. V primeru, da stranka ne odpove terminskega fotografiranja v manj kot 48 urah pred dogovorjenim terminom, ima podjetje EVING pravico zaračunati 30 % cene storitve fotografiranja.

 1. PRAVICE DO FOTOGRAFIJ

5.1. Vsi posnetki, ki nastanejo pri fotografiranju, so last podjetja EVING, Eva Veber s.p.

5.2. Stranka ima pravico do omejene uporabe fotografij za svoje osebne potrebe. Vsaka druga uporaba je dovoljena samo z izrecnim pisnim dovoljenjem podjetja EVING.

 1. DOBAVA KONČNIH OBDELANIH FOTOGRAFIJ

6.1. Rok za predajo končno obdelanih fotografij stranki je povprečno 2 tedna po opravljenem fotografiranju. Rok lahko variira glede na zasedenost fotografa v določenem obdobju.

6.2. Število fotografij, ki nastanejo pri fotografiranju, je odvisno od številnih pogojev in lahko variira.

 1. REKLAMACIJE

7.1. V primeru reklamacij je stranka dolžna o tem obvestiti podjetje EVING najkasneje v roku 7 dni po prejemu končno obdelanih fotografij.

7.2. Rok za predajo končnih obdelanih fotografij je povprečno 2 tedna. V primeru morebitnih zamud pri obdelavi fotografij, se stranko obvesti o novem datumu predaje. Število fotografij, ki nastanejo pri fotografiranju, je odvisno od številnih pogojev in lahko variira.

7.3. Pri obdelavi fotografij se uporablja zgolj osnovna obdelava, kot so prilagajanje barv, kontrasta in svetlobe, odstranjevanje manjših nepravilnosti in ostalih motenj na fotografiji. V primeru, da stranka želi posebne popravke ali dodatno obdelavo fotografij, se to storitev obračuna posebej.

7.4. Fotograf ne odgovarja za morebitne nepravilnosti pri oblačilih strank ali nepravilnosti, ki ne vplivajo na uporabnost slike.

7.5. Povračilo kupnine se lahko povrne le v primeru, da so fotografije popolnoma neuporavne, kjer so razlogi za to upravičeni. Fotograf se zaveže, da bo rešil morebitne probleme v okviru svojih zmogljivosti, vendar ne prevzema odgovornosti za subjektivna mnenja strank o kakovosti fotografij.

7.6. Čeprav se fotograf zaveže, da bo zagotovil kakovostne fotografije, se ne moremo vedno popolnoma izogniti napakam ali nesrečam, ki lahko vplivajo na kakovost posnetkov. Stranka ob oddaji rezervacije fotografiranja sprejema tveganje za takšne okoliščine.

DARILNI BONI ZA STORITEV FOTOGRAFIRANJA

Darilni boni za storitev fotografiranja so na voljo za nakup preko naše spletne strani ali osebno v našem studiu. Darilni boni so veljavni eno leto od datuma nakupa. Po poteku enega leta darilni boni prenehajo veljati in jih ni mogoče uporabiti za nakup storitev.

V primeru bolezni, smrti ali podobnih nepredvidenih situacij, kjer ni mogoče uporabiti darilnega bona pred potekom njegove veljavnosti, lahko stranka pisno zaprosi za podaljšanje njegove veljavnosti. V takem primeru bomo poskušali ugoditi vaši prošnji, vendar ne moremo zagotoviti podaljšanja veljavnosti v vseh primerih. Kupnine za darilne bone se ne vrača.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke strank uporabljalo izključno za namen opravljanja storitev in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.

Vsi osebni podatki, ki jih pridobimo od strank, se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, GDPR). Osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvedbe naročila in komunikacije s stranko. Podatki se hranijo v našem sistemu za obdelavo podatkov in se lahko posredujejo tretjim osebam le v primeru, ko je to potrebno za izvedbo naročila (npr. dostavni službi za dostavo izdelkov). Stranka lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje osebne podatke in zahteva njihovo popravitev ali izbris. Podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo naročila, nato pa se izbrišejo.

 

Vse avtorske pravice fotografij pripadajo EVING, Eva Veber s.p. Brez pisnega dovoljenja podjetja ni dovoljena uporaba fotografij v komercialne namene ali objava na spletnih straneh tretjih oseb.

Veljavnost pogojev: Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 1. 2023 dalje in so dostopni na spletni strani www.foto-eving.si. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. V primeru spremembe splošnih pogojev, bodo veljali novi pogoji objavljeni na spletni strani.